ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
  Activities
อบรม "บุคลิกภาพเพื่องานบริการ" ม.ฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่
[20 สิงหาคม 2556 19:58 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2218 คน
                                                                     20 August 2013

                      ทางสถาบัน Runway Academy ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นให้ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรม "บุคลิกภาพเพื่องงานบริการ"
             ให้กับน้องๆนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ ประทับใจน้องๆนักศึกษาที่นี่มากตั้งใจฟังและพร้อมที่จะเรียนรู้ น่ารักจริงๆ
smiley
 
 
 

 

Activities
- อบรม "English for Airline Applicants" [20 สิงหาคม 2556 19:58 น.]
- อบรม "บุคลิกภาพเพื่องานบริการ" ม.ฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ [20 สิงหาคม 2556 19:58 น.]
- โครงการนางฟ้าตะกายดอย [20 สิงหาคม 2556 19:58 น.]
- เส้นทางสู้อาชีพนางฟ้าม.พายัพ [20 สิงหาคม 2556 19:58 น.]
ดูทั้งหมด