ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
 About us


                     History & mission

                                ในช่วงที่การแข่งขันทางด้านธุรกิจการบิน เป็นไปอย่างเข้มข้นมีสายการบินเปิดใหม่ ทั้งในประเทศและนานาชาติ 
                     เกิดขึ้นอย่างมากมาย เมื่อมีสายการบินเปิดใหม่เกิดขึ้น ย่อมเป็นธรรมดาที่ทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพจะเป็นที่ต้องการ
                     จำนวนมาก เพื่อที่จะรองรับระบบงานของสายการบิน ทั้งในภาคพื้นดิน และพนักงานบนเครื่อง

                                ถึงแม้ว่าความต้องการบุคลากรของสายการบิน  จะมีมากเพียงใดแต่จำนวนคนที่อยากได้งานสายการบิน กลับมี
                     มากกว่าหลายสิบเท่าตัว จึงไม่น่าแปลกใจนักที่อัตราคนผิดหวังเพราะไม่ได้งานกับสายการบินจะมีมากมายกว่าคนที่สมหวัง
                     เพราะอัตราการแข่งขันที่สูงลิบลิ่ว  กับการเตรียมตัวที่ไม่พร้อมของผู้สมัครเอง  แต่ที่แย่กว่านั้นคือยังมีคนจำนวนมากที่มี
                     ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับงานสายการบิน จนไม่กล้าแม้แต่จะยื่นใบสมัคร ทั้งๆที่เป็นงานที่ตนเองใฝ่ฝันมาตลอดทั้งชีวิต

                                จากประสบการณ์ ในแวดวงสายการบินกว่า 10 ปี ทางคณะผู้บริหารของสถาบัน  Runway Academy  ด้เล็งเห็น
                     ความ สำคัญ ของกระบวนการคัดสรร ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะร่วมงานกับทางสายการบิน เพื่อที่จะได้มาซึ่ง“คนคุณภาพ”
                     พร้อมที่จะเป็นเสมือน “ ตัวแทนสายการบิน”

                                 สถาบัน Runway Academy จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นประหนึ่ง runwayในสนามบิน ซึ่งเป็นทางวิ่งเพื่อจะส่ง
                     เครื่องบินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ลำแล้วลำเล่า และด้วยความภาคภูมิใจ  เมื่อลูกศิษย์จากทางสถาบัน  รุ่นแล้วรุ่นเล่าเช่นกัน
                     ที่ทยอยกันติดปีก ไปตามหาความฝันได้สำเร็จ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ของครู-อาจารย์ จากทางสถาบันอย่างใกล้ชิด

                                 จึงถือว่าทางสถาบันได้ปฏิบัติ “ภารกิจ” ได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสายการบินได้
                     คนคุณภาพ  และนักเรียนจากทางสถาบันได้อาชีพในฝัน


                     Objectives

                                 Runway ใช้วิธีการเทรนนิ่ง  เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ผ่านการสอบ
                     สัมภาษณ์ และได้งานกับทางสายการบิน  โดยไม่ลืมที่จะปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับงานสายการบิน  แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
                     เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมที่จะได้รับการ training จากสายการบินเมื่อได้งานแล้ว ขณะเดียวกันทางสถาบัน ได้คัดกรอง
                     ให้มีทัศนคติที่ดีเหมาะสมที่จะทำงานกับคนหมู่มากได้อย่างมีความสุข ( EQ training )


                      Strengths 

                     • 
กลับมาเรียนซ้ำได้ฟรี
                     •  ดูแลผู้เรียนจนกว่าจะได้งาน 
                     •  ผู้เข้าเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และเป็นกันเอง ส่งเสริมจุดเด่น และแก้ไขจุดด้อยของแต่ละคนอย่างละเอียด
                         ตัวต่อตัว

                     •  ได้รับความรู้โดยตรง และพูดคุยกับแอร์ฯ & สจ๊วต ของแต่ละสายการบิน อย่างใกล้ชิด 
                     • 
ติดตามดูแลเอาใจใส่ ส่งข่าวสารการรับสมัครงานของสายการบิน อย่างสม่ำเสมอ