ดูสินค้าในตะกร้า    แจ้งการชำระเงินออนไลน์   
  
 Courses
                   เตรียมความพร้อม เพื่อสมัคร แอร์โฮสเตส & สจ๊วต + Intensive Interview for Airline ( 50 hrs. )

                             •  ปูพื้นฐาน conversation for interview , English for Airline
                             •  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายการบิน
                             •  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ให้ชนะใจกรรมการ
                             •  ฝึก ถาม-ตอบคำถามสอบสัมภาษณ์ ตัวต่อตัว พร้อมรับ feedback จากกรรมการ โดยละเอียด
                             •  จำลองสถานการณ์การสอบสัมภาษณ์ มี assessment เพื่อวัดผลการสอบ และแจกใบประกาศนียบัตร
                             •  พัฒนาบุคลิกภาพ , แนะนำการแต่งกาย , work shop แต่งหน้า , ทำผม สำหรับวันสอบสัมภาษณ์
                             •  การเขียน Resume , Cover letter และการกอกใบสมัครงานสายการบิน ทาง Internet
                                ( Airline Application Form )

                            
•  Airline Information / Airline Technical Term
                            
•  รวมคำถามยอดฮิตที่ถูกถามบ่อยในการสอบสัมภาษณ์
                             •  เทคนิคการตอบคำถามในการสัมภาษณ์กลุ่ม ( Group Discussion ) และสัมภาษณ์เดี่ยว
                             •  วิจารณ์การสอบสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว โดยละเอียด
                            
                             •  กลับมาเรียนซ้ำได้ ฟรี
                             •  ดูแลจนกว่าจะได้งาน


                    เปิดสอน
                             •  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18:00 - 20:30 น.

                           

                     TOEIC หลักสูตรใหม่ล่าสุด (50 hrs.)

                             •  ปูพื้นฐานไวยากรณ์ สำหรับการสอบ TOEIC ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดย อ.ผู้เชียวชาญในการสอน
                                TOEIC โดยเฉพาะ
                             •  Listening Skills โดยเน้นฝึกทักษะการฟังจากตัวอย่างข้อสอบจริง
                             •  Reading Skills พร้อมเทคนิคต่างๆ การทำข้อสอบ
                             •  เน้นคำศัพท์ ที่พบบ่อย ในข้อสอบ TOEIC
                             •  ให้ความใส่ใจ และสนใจทักษะที่อ่อนของผู้เรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง
                             •  ติดตามการพัฒนาการของผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง
                             •  มีข้อสอบวัดระดับผลก่อนเรียน( Pre - test ) และให้ลองทำข้อสอบหลังจบคอร์สเรียน
                                ( Post - test ) เพื่อวัดความพร้อมก่อนสอบจริง


                    เปิดสอน 
                            •  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18 :00 - 20:30 น.
                           


 

                      Grammar Course ( 20 hrs. )

                             •  เน้นปรับพื้นฐานไวยากรณ์( Grammar ) ขั้นต้น
                             •  เน้นสาระความรู้ ควบคู่ กับความสนุกสนานในการเรียน การสอน
                             •  เมื่อเรียนจบแล้วสามารถสร้างประโยคเพื่อสนทนาสื่อสารได้  แต่งประโยคคำถาม
                                ปฏิเสธ บอกเล่าด้วย tense แบบง่ายๆได้
                             •  สามารถปรับใช้กับการเรียน TOEIC ได้


                     เปิดสอน 
                             •  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 – 20.30 น.


                 
                     บุคลิกภาพสร้างงาน   ( 21 hrs.)

 
                             •  สอนโดย อ.ผู้เชียวชาญทางด้านบุคลิก โดยตรง
                             •  วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของบุคลิกภาพรายบุคคล
                             •  สร้างและปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ให้ตนเองตั้งแต่ศีรษะจรด ปลายเท้า
                             •  เสริมความมั่นใจ ด้วยการเรียนรู้ หลักการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดี   มีสไตล์ และถูกกาละเทศะ
                             •  เลือกทรงผมให้เหมาะกับรูปหน้า และบุคลิก
                             •  เรียนรู้ ฝึกการใช้เครื่องสำอางให้เหมาะกับวัยหนุ่มสาว 
                             •  ปรับแก้ไข มาดท่วงท่าอิริยาบท ให้ ดูสง่า ดูดี และน่าเชื่อถือ ในสายตาผู้ที่ได้พบเห็น
                             •  ปรับทัศนคติ วิธีคิดที่เปิดกว้าง ริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมค้นหาตัวเอง และเป้าหมายในอนาคต
                             •  จบหลักสูตร มีใบรับรองผ่านการอบรม จากสถาบัน Runway academy 
                             •  แถมเทคนิคการสัมภาษณ์ให้ได้งาน เร็วที่สุด!!

 
                    เปิดสอน     ทั้งวัน เสาร์ และ อาทิตย์     เวลา 13.00 – 16.00 น.